Privacy

Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met jouw persoonsinformatie


Persoonlijke gegevens

Deze website kun je anoniem raadplegen door het gebruik van cookies te weigeren. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die via webformulieren en/of door aankoopadministratie wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Wij gaan niet na wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en herleidt deze gegevens dus niet tot jouw persoon. Gegevens over bezoekers van de website worden nooit zonder jouw toestemming gebruikt om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam en dergelijke). Wij stellen gegevens over bezoekers van onze websites niet aan derden ter beschikking.


Verzamelen van gegevens

Jouw bezoek aan onze website kan geheel anoniem plaatsvinden. Wel zijn wij geïnteresseerd in gegevens die ons inzicht geven in jouw gedrag als bezoeker. Omdat deze informatie ons helpt onze website daar waar nodig aan te passen en te verbeteren, doen wij daar onderzoek naar.

Wij maken hiervoor gebruik van Google Search Console, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Search Console maakt geen gebruik van cookies om het fonds te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

(Je kunt het gebruik van cookies weigeren.) Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Formulieren op onze website

Wanneer je een formulier op onze website invult of een aankoop doet met klantadministratie , of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van jouw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van jouw bericht. Jouw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-upprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.


Wijzigingen privacy statement

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Heb je nog vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, stel ze gerust. Zie onze contactpagina voor de mogelijkheden om jouw vragen of opmerkingen te stellen